Onlangs werd ik gevraagd een training te geven voor managers van Kramp, waarbij we hun management skills onder de loep zouden nemen. Waar men nu staat en waar men zich in mag ontwikkelen voor de veranderende toekomst. Kan dit met het 3R model?

Als trainer heb je dan de keuze uit vele modellen. Ik hou van modellen die eenvoudig zijn om te begrijpen, dan zijn ze ook gemakkelijk te onthouden. En het model moet natuurlijk sterk zijn, dat wil zeggen, de belangrijkste eigenschappen behandelen.

Deze keer heb ik gekozen voor het 3R model van Theunissen & Stubbé (2011). Zoals we voor kinderen de 3R’en Rust, Regelmaat, Reinheid kennen, zo zijn er voor Managers: Richting, Ruimte en Ruggesteun.

Richting bieden door visie te hebben (en te delen) en duidelijkheid te geven aan medewerkers wat je van hen verwacht. Ruimte geven door afstand te nemen van details en te delegeren (geen micromanagement) maar ook door grenzen aan te geven. En Ruggesteun bieden door betrokken te blijven bij wat er speelt, positie te kiezen (net boven je medewerkers) en eindverantwoordelijkheid te nemen.
Belangrijk hierin is de juiste balans tussen deze 3R’en.

Door met de managers de IST en SOLL te bespreken en visueel zichtbaar te maken, heeft iedereen duidelijke ontwikkelpunten ontvangen voor het komende jaar.

3R model in het engels