In de huidige tjid hebben veel bedrijven het moeilijk. Omzetten lopen terug en marges worden kleiner. En al geldt het zeker niet voor elk bedrijf, veel bedrijven merken het elke dag. Kun je in deze tijd dan nog wel delen? Het werk gunnen aan een ander als je het zelf ook zou kunnen?

Volgens mij ligt dat aan de reden achter het willen delen. Delen is eenvoudig als je teveel werk hebt. Het is dan een oplossing om geen NEE te hoeven verkopen aan je klanten. Delen is ook eenvoudig als je het zelf niet kunt. De klant blijft tevreden omdat je toch een oplossing biedt. Je kunt ook delen omdat je verwacht dat er iets terugkomt: het gunnen is dan voorwaardelijk, sociaal of moreel verplichtend. Zo kunnen er ook sociale redenen zijn om te delen. Je kunt echter ook werk delen omdat je weet dat die ander een betere oplossing is voor jouw klant. Beter dan dat je het zelf doet. De ander heeft dan meer kennis of ervaring, of er is eenvoudig weg een “ander” nodig voor dat traject.

Daarmee komt de reden achter het willen delen, dicht te liggen tegen de filosofie waarom je je bedrijf runt.

Heb je een bedrijf om zoveel mogelijk geld te verdienen? Niets mis mee maar delen van werk zal dan niet zo snel gebeuren. Of het moet het voorwaardelijk delen zijn: ik gun jouw wat omdat ik iets terugkrijg. Het is dan een balans tussen geven en nemen waarin het nemen het zwaarst weegt.

Het andere uiterste is de ideologische onderneming waar alles draait om “de wereld” te verbeteren. Delen kan daar eenvoudiger zijn omdat het past in de eigen filosofie maar of het ook gebeurd?

Veel van mijn klanten werken vanuit de passie voor het vak. Daarbij staat continuïteit van het bedrijf voorop. Ze gaan niet voor winstmaximalisatie maar waken wel voor rode cijfers. Daarin is delen vaak uitbesteden en liever allebei een goed belegde boterham die je met plezier eet, dan een driedubbeldik belegde boterham waarbij je buikpijn hebt.

Als het water je aan de lippen staat, veranderen veel van deze goede gewoontes. Als het delen knagen wordt aan de continuïteit. En dat is goed ook. We moeten onze gewoontes heroverwegen als onze primaire drive, onze reden waarom we ons bedrijf runnen, in gevaar komt.

Je kunt niets delen, als je zelf niks hebt. De meeste bedrijven hebben last van de crisis, maar bij velen is de bodem is nog lang niet in zicht. In feite is er nog voldoende overvloed om te kunnen delen maar onzekerheid over de toekomst doet ons verkrampen. Het is daarom goed om je te herinneren waarom je ook al weer met je bedrijf begonnen bent en wat je drijft om door te gaan. Voor onszelf, voor de ander en voor onze economie is het goed om, zolang het gaat, te blijven delen. Net juist in crisistijd.