Maatwerk of Trend?

Het hele jaar, maar zeker rond de jaarwisselingen, regent het berichten op internet over HR trends. Sommige beperken zich tot 3, anderen niet en gaan voor meer dan 20 trends. Vaak gaan deze trends over beoordelen, belonen, hoe om te gaan met medewerkers, over nieuwe arbeidsvoorwaarden en een enkele keer over nieuwe contractvormen. Vaak zit er een ongenoegen achter over hoe het nu gaat of veranderende omstandigheden (b.v. thuiswerken). Zijn deze trends geschikt als basis voor uw HR visie & strategie 2021?

Deze trends lijken deels gebaseerd op het verleden en zijn een logisch vervolg op al lopende veranderingen zoals digitalisering van HR. Andere spelen in op actualiteit als thuiswerken en weer andere trends lijken veroorzaakt door persoonlijke voorkeuren of omstandigheden. Ziet u door het bos de bomen nog? Het zijn veel termen en u moet de artikelen lezen om ze echt te begrijpen. En er zijn nog zoveel meer te vinden. Het is goed u hierin te verdiepen om te kijken wat anderen zien en dan te bedenken, wat past hiervan bij ons bedrijf?

Ulrich, toch een grondlegger van ons modern HR, zegt in SightsInPlus dat de toekomstige waarde van HR zal komen van inventief denken over de volgende principes, bijdragen en acties:

Zeker interessant om te lezen.

Trends of Maatwerk

Het bepalen van een HR visie & strategie begint volgens mij niet met de trends maar met te kijken waar de organisatie staat en wat de visie & strategie van de organisatie is. En daarna hoe men als HR daar de beste invulling aan kunt geven. Zo krijgt u een HR visie die de organisatie visie dient. En hetzelfde geld voor de HR strategie die de organisatiestrategie optimaal ondersteund. En dat het aansluit aan bij de realiteit van uw bedrijf en uw HR afdeling.

HR positie en niveau

Daarvoor moet u als eerste weten waar uw HR afdeling staat. Op welk niveau van de HR evolutieladder staat het, is de HR samenstelling en inrichting juist, hoe staat het met werkdruk en welke (ongebruikte) talenten heb ik aan boord? Ook is van belang welke positie HR heeft binnen uw bedrijf. Wordt HR ervaren als een noodzakelijk kwaad of als het fundament van alles binnen uw bedrijf? En hoeveel draagvlak heeft HR op het hoogste niveau?

People skills

Ook is het van belang te weten hoe het staat met de people skills en leadership skills van de managers en directeuren. Dit zegt namelijk veel over de speelruimte die u als HR hebt: zijn de skills nog onder de maat dan betekent het dat, wat u ook wilt bereiken, u het zelf met uw HR afdeling moet uitvoeren. Zijn de skills op hoog niveau, dan betekent het meer richting geven en inspireren van management.

Organisatie en cultuur

Wat kenmerkt uw bedrijf? Hebt u veel ongeschoold personeel of alleen hoog geschoold? Behoeften kunnen verschillen b.v. in het omgaan met onzekerheden. Hebt u één vestiging of werkt u wereldwijd verspreid? Wat hier ‘hot’ is kan aan de andere kant van de grote plas onbelangrijk zijn. En wat voor cultuur heerst er? Informeel, familiair, hiërarchisch, autoritair? En hoe tevreden en loyaal zijn uw medewerkers? Hoe staat het met het ziekteverzuim en de moeite om personeel te werven of te behouden?

Ziet u door de bomen het bos nog? De meeste van deze punten hoeft u echter niet op te zoeken, hoeft u niet te lezen, die weet u al. Maar ze zijn wel terdege belangrijk bij het kiezen van uw HR visie en strategie.

Zo heb ik een HR visie gehoord waarin de ‘employee journey’ centraal stond, een trend op dat moment. Dit bedrijf had al een medewerkertevredenheid van 7.8, laag ziekteverzuim, hoge retentie en met enige inspanning werd alles geworven waar behoefte aan was. Hoe hoog wil men de cijfers hebben? En deze visie ondersteunde niet de op dat moment spannende bedrijfsstrategie van kostenreductie…

Zijn HR trends dan zonder waarde? Zeker niet, ik zie de vele trends als aanvullend, informatief maar zeker niet leidend.

Aanpak

Voor de ontwikkeling van HR Visie en Strategie 2021 zou mijn aanpak zijn:

  1. Begin bij uw eigen HR positie en bij uw bedrijf (cultuur, omvang, locaties, etc.) Dat is uw basis;
  2. Kijk naar de organisatie Visie, doelen en strategie en kijk hoe u dat vanuit HR standpunt kunt ondersteunen, wat dat vraagt van HR en de People strategie;
  3. Wees optimistisch in uw visie, die mag tot verbeelding spreken.
    Wees realistisch in uw strategie zodat u het ook waar kunt maken
  4. Kijk naar HR trends en luister naar HR specialisten om uw mogelijkheden uit te breiden of bij te stellen. Ze verrijken uw blikveld en mogelijkheden. Kijk daarbij goed wat wel en wat niet past in uw situatie.
  5. Leg uw visie en strategie voor aan enkele kritische collega’s, onderbouw het met argumenten en toets hun reacties, voordat u het publiek maakt.