Interim management

Waarom zou u een interim manager willen?

Als binnen uw bedrijf grotere verbeteringen nodig zijn, zoals een reorganisatie of fusie, dan is sturing vanuit een lijnpositie gewenst. Een interim manager is dan een prima oplossing. Maar ook als u te druk bent of als de juiste kennis of ervaring ontbreekt, is een interim manager een oplossing voor het capaciteitsprobleem.

Mijn kracht als interimmer zit in het bouwen, het verbeteren van afdelingen, aanbrengen van structuur, verbeteren van processen en cultuur.

Een manager van buiten

Indien u capaciteitsproblemen hebt, kan Interim Management een antwoord zijn. Ook het ontbreken van kennis, vaardigheid of ervaring kan een reden zijn waardoor u tijdelijk gebruik maakt van een manager van buiten. Uiteraard blijft u baas in uw eigen bedrijf. Samen spreken we af, wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn en wat het gewenste doel is. Mijn ervaring is breed van projectmanagement tot directieposities en van HRM (P&O) en ICT tot Sales.

Reorganisaties, fusies & integraties

In complexe trajecten is sturing vanuit een lijnpositie nodig. Als interim manager geef ik duidelijkheid en zorg ik voor mijn snelheid in het traject. Dergelijke trajecten kennen altijd weerstand. Resultaatgerichtheid, helderheid en een efficiënt proces spelen dan een belangrijke rol. Vreemde ogen kunnen dwingen. Samen zorgt dit de verandering van weerstand naar voorzichtig vertrouwen.

Neem contact op

Bij een interim opdracht overleggen we regelmatig over de invulling en de koers en stellen we dat bij als dat gewenst is. Heeft u nog vragen over mijn werkzaamheden? Neem dan contact op voor een afspraak en bij een kop koffie bespreken uw mogelijkheden. Bel mij geheel vrijblijvend op 06 – 4401 6380. Vaak doet een enkel gesprek al veel goeds.

Neem contact op