Teambuilding & training

De resultaten van een team

Een groep mensen werkt als een goed team als:

  • er heldere doelen zijn en iedereen die kent;
  • de taakverdeling is afgestemd op persoonlijke sterkten en zwakten;
  • zelfverantwoordelijkheid, pro-activiteit en gezamenlijkheid de norm is;
  • de cultuur open is en gericht op de realiteit;
  • er flexibiliteit is.

En hoe bereik ik dat dan?

De resultaten van een goed team zijn meetbaar beter (synergetisch voordeel). Speelse buitenactiviteiten vergroten het bewustzijn. Serieuze teambuilding-sessies zorgen daadwerkelijk voor betere prestaties. Soms is persoonlijke coaching nodig. Soms het zoeken naar gezamenlijke doelen. Uw situatie bepaalt de benodigde aanpak. In gezamenlijk overleg vinden wij die aanpak.

Trainingen in verandertrajecten

In veel verandertrajecten geef ik trainingen. Trainingen om vaardigheden aan te leren zoals leiderschap, omgaan met conflicten, stress of timemanagement, maar ook trainingen om bewustzijn te vergroten (inzicht te krijgen). In de trainingen komt ook regelmatig teambuilding naar voren.

Neem contact op

De trainingen worden door mijzelf ontwikkeld, afgestemd op de behoefte en realiteit van uw bedrijf. Ook doceer ik de trainingen zelf. Indien nodig maak ik gebruik van andere ervaren trainers uit mijn netwerk. Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Neem contact op