Bij advies en verandertrajecten voor management en organisatieontwikkeling is er altijd de onzekerheid: “halen we ons doel wel?” Een verandertraject is immers afhankelijk van veel factoren. En al kan ik als verandermanager mij beroepen op veel succesvolle ervaringen, voor u als bedrijf blijft eronzekerheid.
En verandertrajecten hebben wel hun prijs. En als het dan niet lukt….?

Daarom kan ik, als u dat wenst, ook volgens een no-win, no-fee constructie werken. Dit betekent dat u minder betaald als we het doel niet halen en meer als we het wel halen. Ik neem het risico gedeeltelijk over.

Is dit hetzelfde als No-cure, No-pay?
Het lijkt wel veel op elkaar met dit verschil dat no-cure, no-pay helemaal gratis is het als doel niet wordt gehaald. Dat kan als er doelen zijn die duidelijk een Ja/Nee resultaat hebben. Bij verandertrajecten ligt dit veel genuanceerder. No-win, no-fee kan dan ook alleen als er sprake is van meetbare doelen. Het is dus niet geschikt voor elk traject.

Is de kwaliteit dan wel hetzelfde?
Ja, dat maakt niet uit. Of we een normale facturering (uurbasis) hanteren of no-win, no-fee. Ik ben in alle gevallen even gedreven, betrokkenen doelgericht.

Wilt u meer weten, belt of mailt u mij dan gerust.