Is veranderen moeilijk? Volgens het boek Systemisch Transitie Management kan het een stuk makkelijker. En het is ook een verdraaid goed boek!

Maaike Thiecke en Bianca van Leeuwen zijn er zondermeer in geslaagd een prachtig en waardevol boek te schrijven over hun aanpak van verandermanagement. En het is nog leuk en lekker leesbaar geschreven ook. Het boek verrast door allerlei theorieën van onderzoekers en veranderkundigen tegen het licht te houden en dat er uit te nemen wat volgens hen waardevol is. Ze belichten zo’n theorie dan kort en leggen uit wat zij er van vinden, waarom en hoe zij het toepassen.

En zo komen ze tot hun aanpak Systemisch Transitie Management waarin ze werken én aan de bovenstroom (structuur/processen/afspraken) en onderstroom (gedrag, emoties). Praktisch en pragmatisch. Maar om nu te zeggen dat veranderen opeens gemakkelijk wordt, nee, dat toch niet, anders heb je ook geen 180 pagina’s nodig om het uit te leggen.

Het S-TM schema met de 5 fasen:
1. Urgentie, 2. Loslaten, 3. Niet weten, 4. Creatie, 5. Nieuw Begin
en hun beïnvloedende omgeving.

Maar als veranderen je niet lukt en je vraagt je af ‘waarom toch niet?’ of ‘wat moet ik anders doen?’, is het boek de moeite waard, geeft het veel tips en tools.

Het boek is wel sterk gericht op de onderstroom. Je ziet ook dat 4 fasen in de onderstroom getekend zijn. Dus als jouw vraag is welk type organisatiestructuur of proces het beste past, vind je dat antwoord niet in dit boek. De schrijvers gaan er van uit dat je dat wel weet… Er is ook een heel hoofdstuk geschreven over emotiemanagement. Leuk, maar de wisselwerking tussen stappen in de bovenstroom en stappen in de onderstroom is volgens mij een belangrijke succesfactor.

Een sterk punt is dat het boek geschreven is vanuit hun praktijk en de vele voorbeelden maken het boek levendig en beter begrijpbaar. Wat mij betreft een aanrader dus, met name voor verandermanagers. De dames van het bedrijf PlanB zijn er goed in geslaagd hun ideeën op papier te krijgen op een manier dat het goed bruikbaar is en doorgegeven kan worden. Mijn complimenten. zie https://www.youtube.com/watch?v=nKuAUeiC7e4 voor hun eigen presentatie.