Als ondernemer wilt u groeien, u pakt kansen, dwingt ze af in de markt en groei van uw onderneming is een resultaat. Hoezo voorbereid zijn?

De meeste ondernemers willen wel groeien, in omzet en/of marge, personeel, machines, vestigingen. En nemen daarvoor hun acties. Maar weinig ondernemers denken na wat die (sterke) groei betekent voor hun organisatie. Toch ontstaan er vaak problemen doordat de structuur niet meer past, processen opeens niet meer vanzelf lopen, kernwaarden en cultuur onder druk komen te staan en personeel gaat klagen.

Hoe kan dat?

In een gezond bedrijf is er ook een gezonde werkdruk. Dit betekent dat er altijd tijd is iets extra’s te doen, gaatjes dicht te lopen, problemen op te lossen en er is tijd en financiële ruimte om tegenvallers op te vangen.

Bij (sterke) groei groeit het management niet direct mee, dat komt pas later als blijkt dat het echt niet meer past. Daardoor komt vaak het middelmanagement onder druk te staan. De extra tijd die er voorheen was, is er niet meer doordat er meer orders doorheen moeten, met misschien wel meer mensen op de werkvloer, maar niet meer managers. Tijd om tegenvallers op te vangen, problemen op te lossen of gaatjes dicht te lopen ontbreekt. Als er niet snel wordt ingegrepen, verandert een bedrijfscultuur van loyaliteit en goede samenwerking, naar een klaag (of frustratie) cultuur en eilandgedrag. En dan gaat opeens niets meer vanzelf. Managers klagen over werkdruk, er is opeens onduidelijkheid over functieprofielen, en door de frustraties over en weer wordt de onderlinge communicatie en samenwerking niet beter en de eerste conflicten ontstaan.

Is dit te voorkomen?

Ja zeker wel. Of je nu normaal groeit met 3-10% per jaar of zeer sterk met 50% of meer, de aanpak is hetzelfde:

1, Wees extra alert op negatieve signalen
2. Neem deze signalen serieus, vraag door en let vooral op herhalende signalen, aandacht geven hieraan is de eerste stap, er op schakelen de tweede. Negeren of denken “dat valt toch wel mee” is niet slim.
3. Begrijp dat veranderen soms nodig is, dat er grenzen zijn aan werkuren, omspanningsvermogen, inzet. En nee, niet iedere manager hoeft dezelfde drive te hebben als uzelf.
4. Organiseer meetings met managers met de vraag: stel we groeien nog 2 maal zo hard, wat gaat er dan mis? Wat moet er veranderen om dat soepel door de organisatie te laten lopen? Wanneer past de organisatiestructuur en processen nog wel, en wanneer niet meer? Wat is de eerstvolgende logische stap?
5. Beslis en neem acties, voordat problemen ontstaan.

U ziet het, het is geen rocketscience om voorbereid te zijn op groei. De enige fout die men kan maken is het ontkennen van verandering terwijl men wel snel groeit.

Twijfelt u nog?

Doe dan eens een quick scan volgens het INK model https://www.ink-quickscan.nl/ of licht zelf uw organisatiemodel door met het bouwstenen model van the art of management. Of neem contact met mij op en ik ondersteun u graag.

In enkele gevallen groeit de organisatie boven het sturend vermogen van de directie of ondernemer uit. Het leiderschap in de organisatie is onvoldoende om de snelle groei de baas te blijven. Dit is iets wat intern moeilijk te herkennen is maar een extern persoon wel snel herkend. Investeren in leiderschap, persoonlijke coaching kan dan prima helpen.

Natuurlijk begeleid ik uw organisatie graag bij de voorbereiding van de groei van uw onderneming.
En als u niet voorbereid was en het gaat mis, ook dan kom ik u graag helpen uw problemen op te lossen.
Maar zeg nauw eerlijk: voorkomen is toch beter dan genezen?