In de huidige tijd vragen meer opdrachtgevers zekerheid bij hun verandertrajecten. Niet de prijs is de discussie maar de (on)zekerheid. Hoe weten we zeker dat de gewenste doelen op oplossingen ook gehaald worden?
En wat kunnende adviseurs daar aan doen?

Op mijn weblog heb ik hier een artikel over geschreven. Wilt u meer weten, neem gerust contact met mij op.